Psychomotorische therapie (PMT)

Psychomotorische therapie is een behandelingsmethode die de lichamelijkheid en het bewegen als aanknopingspunt neemt om positieve resultaten te realiseren omtrent psychische problemen. Er wordt op een systematische manier gebruik gemaakt van aangepaste lichaamservaringen, bewegingen, sensorische bewustzijnsoefeningen, fysieke activiteiten en sport. Het hoofddoel is om te demonstreren hoe bewegingssituaties een positief psychologisch effect hebben. Zo worden niet enkel de fysieke vaardigheden, maar ook het cognitieve, het perceptuele, het affectieve en het gedrag beïnvloed.

Voor welke problemen kan PMT helpen?

 • algemene spanning
 • eetstoornissen
 • depressie, angst, burn-out
 • kinesiofobie
 • een conversiestoornis
 • chronische pijn

Welke doelen trachten we te bereiken?

 • relaxatie
 • omgaan met chronische pijn
 • verbeteren van lichaamservaring en negatief lichaamsbeeld
 • gezond fysiek actief zijn en de voordelen van lichaamsbeweging ervaren
 • controle en perfectionisme leren loslaten
 • omgaan met emoties en deze leren uiten
 • verbeteren van het zelfvertrouwen en sociale vaardigheden

Volgende huisregels maken een vlot verloop van de behandelingen mogelijk:

 • Gelieve steeds tijdig aanwezig te zijn op uw afspraak. Indien u te laat bent kan de behandeling niet langer duren.
 • Gelieve volgende zaken mee te brengen bij uw eerste behandeling:
  • Een geldig doktersvoorschrift. Opgelet, een behandeling moet starten binnen de 2 maanden na het uitschrijven van het voorschrift.
  • Klevertje van het ziekenfonds.
  • Gemakkelijke kledij is wenselijk.
  • Eventuele verslagen, medische beeldvorming, goedkeuringen van F of E-pathologie...
 • Gelieve een annulatie steeds 24 uur op voorhand te melden, Op die manier kan de vrijgekomen plaats nog door een andere patiënt(e) worden ingenomen. Indien u niet tijdig annuleert zal de behandeling alsnog aangerekend worden.
 • Al onze kinesitherapeuten zijn geconventioneerd en volgen dus de tarieven opgelegd door het RIZIV. Betalingen gebeuren na iedere behandeling via bancontact of payconiq.
 • Gelieve steeds te melden indien u in het lopende kalenderjaar al behandelingen hebt gehad bij een andere collega kinesitherapeut buiten Veemarkt6. Dit is belangrijk voor de administratie en voor uw terugbetaling.
 • Regelgeving in verband met terugbetalingen:
  • Per kalenderjaar hebt u voor een bepaalde aandoening recht op 18 kinesitherapeutische behandelingen. Nadien kunnen deze behandelingen gewoon verdergaan maar dan aan een verminderde terugbetaling.
  • Voor een andere courante aandoening kan u opnieuw 18 kinestherapiebehandelingen ondergaan voor datzelfde kalenderjaar. Voor acute problemen (na operaties,…) gelden andere terugbetalingsmodaliteiten (F-pathololgie). Men krijgt 60 behandelingen per behandelingsjaar aan de normale terugbetaling.
  • Voor chronische aandoeningen waarvoor een langdurige behandeling vereist is, gelden verhoogde terugbetaling en onbeperkt aantal behandelingen mits goedkeuring door de adviserende geneesheer van het ziekenfonds (E-pathologie).