Obesitasrevalidatie

Revalidatie bij obesitas of na obesitas chirurgie

Bij overgewicht of obesitas is een combinatie van voedingsadvies en beweging de sleutel tot succes voor het opbouwen en behouden van een gezonde levensstijl. Bovendien draagt fysieke activiteit bij tot het bereiken en behouden van een gezond gewicht. Regelmatig bewegen vermindert het risico op hart- en vaatziektes, verhoogt de inspanningscapaciteit, versterkt de spieren en zorgt voor een positief zelfbeeld.

Ook na obesitas chirurgie (gastric bypass, sleeve gastrectomie of gastric banding) kan gespecialiseerde revalidatie bijdragen tot een gezonder leven. Na deze operatie verliest u niet enkel vetmassa, maar ook spiermassa. Regelmatig bewegen kan dit spierverlies tegengaan en uw fysieke inspanningscapaciteit verhogen, zodat u zich fit en zelfzeker voelt in het dagelijkse leven.

Wat kan u verwachten?

In onze praktijk kan u onder professionele begeleiding meer bewegen. Na een kennismakingsgesprek wordt een individueel trainingsschema opgesteld, aangepast aan uw persoonlijke doelen en medische voorgeschiedenis. In een veilige trainingsomgeving (AED-toestel, hartslagmonitoring,…) wordt u tijdens deze oefensessies begeleid door een kinesitherapeut met een master in de inwendige revalidatie. Deze trainingssessies kunnen zowel individueel, als in groep met lotgenoten. Aanvullend op de oefensessies in de praktijk, wordt u ook gemotiveerd meer te bewegen in het dagelijkse leven om zo een actieve levensstijl op te bouwen en vol te houden.

Volgende huisregels maken een vlot verloop van de behandelingen mogelijk:

 • Gelieve steeds tijdig aanwezig te zijn op uw afspraak. Indien u te laat bent kan de behandeling niet langer duren.
 • Gelieve volgende zaken mee te brengen bij uw eerste behandeling:
  • Een geldig doktersvoorschrift. Opgelet, een behandeling moet starten binnen de 2 maanden na het uitschrijven van het voorschrift.
  • Klevertje van het ziekenfonds.
  • Gemakkelijke kledij is wenselijk.
  • Eventuele verslagen, medische beeldvorming, goedkeuringen van F of E-pathologie...
 • Gelieve een annulatie steeds 24 uur op voorhand te melden, Op die manier kan de vrijgekomen plaats nog door een andere patiënt(e) worden ingenomen. Indien u niet tijdig annuleert zal de behandeling alsnog aangerekend worden.
 • Al onze kinesitherapeuten zijn geconventioneerd en volgen dus de tarieven opgelegd door het RIZIV. Betalingen gebeuren na iedere behandeling via bancontact of payconiq.
 • Gelieve steeds te melden indien u in het lopende kalenderjaar al behandelingen hebt gehad bij een andere collega kinesitherapeut buiten Veemarkt6. Dit is belangrijk voor de administratie en voor uw terugbetaling.
 • Regelgeving in verband met terugbetalingen:
  • Per kalenderjaar hebt u voor een bepaalde aandoening recht op 18 kinesitherapeutische behandelingen. Nadien kunnen deze behandelingen gewoon verdergaan maar dan aan een verminderde terugbetaling.
  • Voor een andere courante aandoening kan u opnieuw 18 kinestherapiebehandelingen ondergaan voor datzelfde kalenderjaar. Voor acute problemen (na operaties,…) gelden andere terugbetalingsmodaliteiten (F-pathololgie). Men krijgt 60 behandelingen per behandelingsjaar aan de normale terugbetaling.
  • Voor chronische aandoeningen waarvoor een langdurige behandeling vereist is, gelden verhoogde terugbetaling en onbeperkt aantal behandelingen mits goedkeuring door de adviserende geneesheer van het ziekenfonds (E-pathologie).