Hart en longen

U werd zopas geconfronteerd met een hart- en/of longprobleem? Of u heeft er al jaren mee te kampen? (Blijven) bewegen is de boodschap en dit kan bij VEEMARKT 6!

Onze hart- en longrevalidatie heeft als doel:

 • Optimaal herstellen na een acuut hart- en/of longprobleem, bv. een hartinfarct, een episode van hartverzwakking, een longontsteking, een opstoot van chronische bronchitis, ...
 • Voorkomen van gelijkaardige problemen in de toekomst. Dit kan door belangrijke risicofactoren zoals onvoldoende beweging, een ongezonde levensstijl, roken en stress aan te pakken.

De revalidatiesessies onderscheiden zich van fitnesscentra of 'bewegen op eigen houtje' door:

 • Gespecialiseerde begeleiding door een kinesitherapeut met een masterdiploma in de inwendige revalidatie
 • Een individueel aangepast trainingsprogramma op basis van een eerste kennismaking en evaluatie, rekening houdend met eventuele medische verslagen, verslag van een inspanningstest, ontslagbrief van het ziekenhuis, ...
 • Te trainen met continue registratie van de hartslag en dit in een veilige omgeving waar een bloeddrukmeter, een saturatiemeter en een AED-toestel aanwezig zijn
 • De mogelijkheid tot voedingsadvies en opvolging door een diëtiste
 • Samen met lotgenoten te trainen en elkaar zo extra te motiveren
 • De mogelijkheid tot therapie aan huis (bv. vlak na een operatie)

Tot slot kunnen ook mensen met andere ademhalingsgerelateerde problemen (vb. hyperventilatie, chronisch en/of steeds terugkerende luchtweginfecties, ...) bij VEEMARKT 6 terecht.

Volgende huisregels maken een vlot verloop van de behandelingen mogelijk:

 • Gelieve steeds tijdig aanwezig te zijn op uw afspraak. Indien u te laat bent kan de behandeling niet langer duren.
 • Gelieve volgende zaken mee te brengen bij uw eerste behandeling:
  • Een geldig doktersvoorschrift. Opgelet, een behandeling moet starten binnen de 2 maanden na het uitschrijven van het voorschrift.
  • Klevertje van het ziekenfonds.
  • Gemakkelijke kledij is wenselijk.
  • Eventuele verslagen, medische beeldvorming, goedkeuringen van F of E-pathologie...
 • Gelieve een annulatie steeds 24 uur op voorhand te melden, Op die manier kan de vrijgekomen plaats nog door een andere patiënt(e) worden ingenomen. Indien u niet tijdig annuleert zal de behandeling alsnog aangerekend worden.
 • Al onze kinesitherapeuten zijn geconventioneerd en volgen dus de tarieven opgelegd door het RIZIV. Betalingen gebeuren na iedere behandeling via bancontact of payconiq.
 • Gelieve steeds te melden indien u in het lopende kalenderjaar al behandelingen hebt gehad bij een andere collega kinesitherapeut buiten Veemarkt6. Dit is belangrijk voor de administratie en voor uw terugbetaling.
 • Regelgeving in verband met terugbetalingen:
  • Per kalenderjaar hebt u voor een bepaalde aandoening recht op 18 kinesitherapeutische behandelingen. Nadien kunnen deze behandelingen gewoon verdergaan maar dan aan een verminderde terugbetaling.
  • Voor een andere courante aandoening kan u opnieuw 18 kinestherapiebehandelingen ondergaan voor datzelfde kalenderjaar. Voor acute problemen (na operaties,…) gelden andere terugbetalingsmodaliteiten (F-pathololgie). Men krijgt 60 behandelingen per behandelingsjaar aan de normale terugbetaling.
  • Voor chronische aandoeningen waarvoor een langdurige behandeling vereist is, gelden verhoogde terugbetaling en onbeperkt aantal behandelingen mits goedkeuring door de adviserende geneesheer van het ziekenfonds (E-pathologie).